Select Page

Consentiment Targeta Client

Avís legal

TARGETA CLIENT Targeta moneder, (on s’acumulen descomptes de les compres realitzades en el mateix establiment i es bonifiquen en compres futures). Gestió administrativa, comptable, serveis, promocions, encàrrecs i descomptes per fidelitat que la mateixa targeta ofereix i permet.

GASULL&CLARAMUNT, S.L., vinculat a ARTESANSENXARXA (LOCALASS, S.L.), xarxa que agrupa artesans per gestionar els serveis integrals a domicili i d’assistent personal. CONSENTIMIENT DE L’INTERESSAT

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE-2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l’informa que el responsable del tractament de les seves dades és: RaóSocial: LOCALASS, S.L. (ARTESANSENXARXA) d’ara endavant, ARTESANSENXARXA, CIF/ NIF: B67507467 Direcció: ARAGO, 390, áticP-12, 08013, BARCELONA, info@artesansenxarxa.com

ARTESANSENXARXA, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, les dades han de ser adequats, pertinents i limitatsal que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats i si cal, actualitzats.

S’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa o pel tractament autoritzat per l’interessat, mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà exercir el dret de,accés, a les tevés dades, a les seves dades, oposició a la cessió de les dades, rectificacióo actualització de les dades,supressió (dret a l’oblit) quan no sigui necessari mantenir les seves dades, limitació dels terminis de cessió de les dades, i portabilitata altres encarregats de les dades.

Necessites ajuda?
/* JS para menú plegable móvil Divi */